Bdnews.net

Kredittkort og finansiering

 • Slik finner du det billigste forbrukslånet

  Consumer-Loan

  Det er stor forskjell på forbrukslån og kostnader på et slikt lån. Vi skal prøve å hjelpe deg med å finne frem til de billigste lånene.

  De billigste forbrukslånene

  Det er ikke enkelt å finne frem til de billigste forbrukslånene. Det er så mange ulike aktører på markedet og alle tilbyr forbrukslån med fordelaktige betingelser. Derfor er det viktig å se seg godt omkring, før du signere på et lån. Mange reklamerer med lav rente, men den lave renten blir du aldri tilbudt. Skal du oppnå den laveste renten, så må du ha en meget høy inntekt og lite gjeld. De fleste som er i en slik situasjon, trenger ikke et forbrukslån.

  Du kan som oftest låne inntil kr 500 000 hos de fleste banker og finansieringsselskaper. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å søke om og hvor lang tid du vil bruke på nedbetalingen. De fleste bankene har 12-15 år som maksimal nedbetalingstid. Fordelen med en lang nedbetalingstid, er at du betaler mindre avdrag hver måned. Dette gir deg god kontroll over økonomien din og det er enklere å overholde betalingsplanen. Ulempen er jo lengre lånet løper, jo mer betaler du i rente. Så ønsker du å spare penger, må du betale tilbake lånet over en kortere periode og med større månedlige avdrag. Dette vil gi deg en lavere rentekostnad.

  Låneformidlere er ofte veien å gå

  Skal du finne et billig forbrukslån, kan det være en idé å søke hos en låneformidler. En slik formidler har gjerne et samarbeid med en rekke banker og finansieringsselskaper. Dette betyr at når du søker om lån gjennom en låneformidler, så vil søknaden din bli sendte videre. Om låneformidleren jobber sammen med 12 ulike banker, så vil din søknad bli vurdert av alle 12 banker. Disse vil hver især vurdere om de kan tilby deg lån og i tilfelle på hvilke betingelser. Bankene har ulike vurderinger og det er derfor ikke sikkert at du vil motta lånetilbud fra dem alle sammen. Men fordelen er at en låneformidler ofte får bedre vilkår enn hvis du hadde søkt alene.

  Etter hvert som du mottar ulike tilbud fra låneformidlerens partnere, kan du enkelt sammenligne tilbudene og se hvilke som er det billigste. Husk at det ikke kun er renten som avgjør hvilket tilbud som er det beste. Det er også andre utgifter på et forbrukslån og disse kan variere mye. En ting er hvor mye du får låne, det vil variere fra bank til bank. Noe annet er de ulike gebyrene. Du må betale et termingebyr på alle forbrukslån. Dette gebyret kan være på kr 25 per måned og det kan være på kr 50 per måned. En forskjell på kr 25 hver måned over 15 år, blir penger det også. Det er faktisk tett på kr 5000 og de kan jo fort brukes til noe annet. Det samme gjelder med etableringsgebyret. Her er forskjellen ikke så stor lengre, men det er fortsatt penger å spare. De rimeligste tar rundt kr 650 i etableringsgebyr, mens de dyreste ligger på knapt kr 2000.

  Hvor skal du søke?

  Det finnes mange ulike låneformidlere som tilbyr deg billige forbrukslån. Dette gjelder blant annet Lendo, Centum Finans og Lånemegleren. Det finnes flere, men disse er de største og her kan du få bra betingelser. De jobber sammen med mange av de store bankene og banker som er gode på forbrukslån. Siden en låneformidler formidler mange lån til bankene, så vil de få bedre betingelser på lånene enn hvis du hadde søkt selv.

  Du finner de ulike låneformidlere på nettet og søknadskjemaet kan også fylles ut på nett. Her kan du fylle ut hvor mye du ønsker å låne og lengden på nedbetalingen. På nettsiden finner du ofte en lånekalkulator hvor du enkelt kan se hva et lån vil koste deg. En slik kalkulator er ikke 100%, renten avgjøres først etter kredittvurderingen, men den gir en idé om hvor mye lånet vil koste deg. På denne måten får du en oversikt over hvilket forbrukslån som er det billigste. Send inn søknaden din og du vil i løpet av et par dager motta tilbud på lån. Da kan du sammenligne disse og finne frem til det billigste lånet.

 • Slik blir firmabilen beskattet

  Car-Tax

  Å finne ut av hva som lønner seg med hensyn til skatt på firmabil, kan være en nøtt å finne ut av. Reglene endrer seg også fra år til år, så vær obs på hva som lønner seg. Du trenger å gjøre noen kalkulasjoner før du bestemmer deg for hvilken firmabil og løsning som passer deg.

  Beregningsfaktorer

  Det første du må se på er nybilprisen. Dette inkluderer alt tilleggsutstyr. Om du kjøper bruktbil, gjelder det samme. Bruttoinntekten din vil avgjøre om du eventuelt får toppskatt. Ved å benytte en av kalkulatorene du finner på nettet, kan du raskt se om påslaget for firmabil bryter grensen for toppskatt.

  Påslaget er 30 % beregnet av listeprisen. Grensen var i 2016 på inntil 293 000 kroner. I 2015 var tilsvarende beløp 286 000 kroner. Over dette beløpet får du et påslag på 20 %.

  Alder

  Når du beregner de totale utgiftene, må alderen ved inngangen til året legges til grunn. Om du kjøper eller har en bil som er mer enn tre år gammel, gir dette deg 25 % lavere beregningsgrunnlag for skatt på firmabil. Dette er et punkt mange glemmer, og taper dermed i form av høyere skatt på firmabilen.

  Elbil

  Elbil blir mer og mer populært. Myndighetene har bidratt – så langt iallfall – ved å gi oss forbrukere flere fordeler ved å gå til anskaffelse av miljøvennlige alternativer. En elbil blir satt til kun 50 % av nybilprisen. Om du investerer i en dyr Tesla, blir beregningsgrunnlaget bare halve verdien av hva du faktisk må betale i innkjøp. Ikke rart at dette er blitt en svært populær ordning!

  Yrkeskjøring

  Om du benytter bilen som yrkesverktøy, får du påslag på 50 %. Grensen oppad er 150 000 kroner.  En bil til 450 000 kroner, får kun fradrag på 150 000 kroner. Grunnlaget totalt blir 300 000 kroner. Reglene gjelder for varebiler i klasse to og lastebiler under 7501 kilo.

  Fordelsbeskatningen kan også vurderes ut fra faktisk bruk. Privatkjøring beregnes ut fra 3,40 kroner pr km. Du må i så fall benytte elektronisk kjørebok.

  Beregning av skatt på firmabil

  For selve beregningen av skatten spiller det ingen rolle om du er i skatteklasse 1 eller 2. Med hensyn til toppskatten er innslagspunktet det samme. Spesielle regler gjelder dersom du bor i Finnmark eller Nord-Troms.

  Bruk av privatbil eller firmabil? Hva lønner seg?

  Før du tar endelig beslutning, bør du foreta en beregning som viser lønnsomheten ved å ha firmabil eller få kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil. Her kan det være store forskjeller og mye å spare.

  Kjøper du en ny bil med listepris på 600 000 kroner inklusive tilleggsutstyr, blir påslaget beregnet ut fra denne prisen. Men om bilen er over tre år, gjør påslaget på 75 % at du bare får et beregningsgrunnlag på 450 000 kroner.

  Lavere beskatning slår inn det første skatteåret etter at bilen er mer enn 3 år (36 måneder). Derfor må du sørge for at bilen er registrert i årets siste måned og ikke i januar.

  For en elbil gjelder først fradraget på 50 % ut fra nybilprisen. Men er bilen mer enn 36 måneder, får du først et fradrag på 50 %, deretter blir dette igjen redusert med ytterligere 25 prosent. Med en nybilpris på 500 000 kroner får du et grunnlag på 250 000 kroner. Denne summen blir deretter redusert med 25 prosent slik at du til slutt må betale skatt ut fra 37, 5 % av hva den opprinnelig kostet som ny.

  https://youtu.be/uf_1yH1Ct-0

  Har du brukt firmabilen bare noen måneder?

  Du skal bare betale skatt for de månedene du faktisk har benyttet firmabilen. Hver påbegynt måned teller med i denne beregningen. Om du skulle få bilen en av de siste dagene i en måned, må du altså betale skatt for hele måneden. Konklusjonen er følgelig at det som regel lønner seg å be om å få bilen først i begynnelsen av neste måned.

  Forsikre deg om at du har fått riktig beregningsgrunnlag

  Når du sjekker lønns- og trekkoppgaven din, skal påslaget for firmabil være oppført av arbeidsgiveren. Forsikre deg om at dette er gjort, at tallene stemmer overens med dine beregninger av skatt på firmabil. I tillegg bør du se etter at du har riktig grunnlag dersom du kjører el-bil, eller når bilen er over 3 år.