Slik blir firmabilen beskattet

Å finne ut av hva som lønner seg med hensyn..

Slik blir firmabilen beskattet

Car-Tax

Å finne ut av hva som lønner seg med hensyn til skatt på firmabil, kan være en nøtt å finne ut av. Reglene endrer seg også fra år til år, så vær obs på hva som lønner seg. Du trenger å gjøre noen kalkulasjoner før du bestemmer deg for hvilken firmabil og løsning som passer deg.

Beregningsfaktorer

Det første du må se på er nybilprisen. Dette inkluderer alt tilleggsutstyr. Om du kjøper bruktbil, gjelder det samme. Bruttoinntekten din vil avgjøre om du eventuelt får toppskatt. Ved å benytte en av kalkulatorene du finner på nettet, kan du raskt se om påslaget for firmabil bryter grensen for toppskatt.

Påslaget er 30 % beregnet av listeprisen. Grensen var i 2016 på inntil 293 000 kroner. I 2015 var tilsvarende beløp 286 000 kroner. Over dette beløpet får du et påslag på 20 %.

Alder

Når du beregner de totale utgiftene, må alderen ved inngangen til året legges til grunn. Om du kjøper eller har en bil som er mer enn tre år gammel, gir dette deg 25 % lavere beregningsgrunnlag for skatt på firmabil. Dette er et punkt mange glemmer, og taper dermed i form av høyere skatt på firmabilen.

Elbil

Elbil blir mer og mer populært. Myndighetene har bidratt – så langt iallfall – ved å gi oss forbrukere flere fordeler ved å gå til anskaffelse av miljøvennlige alternativer. En elbil blir satt til kun 50 % av nybilprisen. Om du investerer i en dyr Tesla, blir beregningsgrunnlaget bare halve verdien av hva du faktisk må betale i innkjøp. Ikke rart at dette er blitt en svært populær ordning!

Yrkeskjøring

Om du benytter bilen som yrkesverktøy, får du påslag på 50 %. Grensen oppad er 150 000 kroner.  En bil til 450 000 kroner, får kun fradrag på 150 000 kroner. Grunnlaget totalt blir 300 000 kroner. Reglene gjelder for varebiler i klasse to og lastebiler under 7501 kilo.

Fordelsbeskatningen kan også vurderes ut fra faktisk bruk. Privatkjøring beregnes ut fra 3,40 kroner pr km. Du må i så fall benytte elektronisk kjørebok.

Beregning av skatt på firmabil

For selve beregningen av skatten spiller det ingen rolle om du er i skatteklasse 1 eller 2. Med hensyn til toppskatten er innslagspunktet det samme. Spesielle regler gjelder dersom du bor i Finnmark eller Nord-Troms.

Bruk av privatbil eller firmabil? Hva lønner seg?

Før du tar endelig beslutning, bør du foreta en beregning som viser lønnsomheten ved å ha firmabil eller få kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil. Her kan det være store forskjeller og mye å spare.

Kjøper du en ny bil med listepris på 600 000 kroner inklusive tilleggsutstyr, blir påslaget beregnet ut fra denne prisen. Men om bilen er over tre år, gjør påslaget på 75 % at du bare får et beregningsgrunnlag på 450 000 kroner.

Lavere beskatning slår inn det første skatteåret etter at bilen er mer enn 3 år (36 måneder). Derfor må du sørge for at bilen er registrert i årets siste måned og ikke i januar.

For en elbil gjelder først fradraget på 50 % ut fra nybilprisen. Men er bilen mer enn 36 måneder, får du først et fradrag på 50 %, deretter blir dette igjen redusert med ytterligere 25 prosent. Med en nybilpris på 500 000 kroner får du et grunnlag på 250 000 kroner. Denne summen blir deretter redusert med 25 prosent slik at du til slutt må betale skatt ut fra 37, 5 % av hva den opprinnelig kostet som ny.

https://youtu.be/uf_1yH1Ct-0

Har du brukt firmabilen bare noen måneder?

Du skal bare betale skatt for de månedene du faktisk har benyttet firmabilen. Hver påbegynt måned teller med i denne beregningen. Om du skulle få bilen en av de siste dagene i en måned, må du altså betale skatt for hele måneden. Konklusjonen er følgelig at det som regel lønner seg å be om å få bilen først i begynnelsen av neste måned.

Forsikre deg om at du har fått riktig beregningsgrunnlag

Når du sjekker lønns- og trekkoppgaven din, skal påslaget for firmabil være oppført av arbeidsgiveren. Forsikre deg om at dette er gjort, at tallene stemmer overens med dine beregninger av skatt på firmabil. I tillegg bør du se etter at du har riktig grunnlag dersom du kjører el-bil, eller når bilen er over 3 år.


Related articles